Фирми

Търсене във : Всички фирми

ЕСТРЕЯ ТРАНС ООД

ЕСТРЕЯ ТРАНС ООД е специализирана фирма за автомобилен транспорт и спедиция. Благодарение на своята политика фирмата е завоювала стабилни позиции в тази област.

Обединено Детско Заведение № 67 Мечо Пух - София

Обединено Детско Заведение № 67 Мечо Пух предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа. Осигурява много добра материално-културна среда.

Нотариална кантора Шарабански, Варна

Водени от стремеж за защита на правото на собственост, за упражняване на законните права и защита на законните интереси на гражданите, екипът на Нотариална кантора Шарабански, предлага отговорност, професионализъм и прозрачност, като цели и допринася за изграждането, повишаването и утвърждаването на общественото доверие в нотариалната дейност.