Фирми

Търсене във : Всички фирми

ТЕХНО ЕК ЕООД - Системи за резервно електрозахранване, София

Фирма ТЕХНО ЕК ЕООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори и UPS системи.