Фирми

Търсене във : Всички фирми

ТИ.ЕФ.Инвест - Производство на бетон, Пловдив

Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки на конкурентни цени.
За клиентите на “ТИ.ЕФ.Инвест” е гарантирана оперативност и стабилност при изпълнение на заявката през целия строителен сезон.

(48 reviews)

Балканкерамик АД - Производство на бетонни изделия и покривни системи, Нови Искър

Качеството на произвежданите в “БАЛКАНКЕРАМИК” АД покривни системи и бетонни изделия се гарантира от внедрените автоматизирани високотехнологични производствени линии, от високият професионален опит на специалистите и от постоянният строг лабораторен контрол.