Фирми

Търсене във : Всички фирми

Драгажен флот ИСТЪР АД | Инертни материали - Свищов

Драгажен флот "Истър" АД гр. Свищов е акционерно дружество, което извършва следните дейности: добив и преработка на инертни материали - микросиликати, пясък и баластра; кораборемонт; обслужване на безекипажни кораби, транспортна и търговска дейност.