Фирми

Търсене във : Всички фирми

Драгажен флот ИСТЪР АД | Инертни материали - Свищов

Драгажен флот "Истър" АД гр. Свищов е акционерно дружество, което извършва следните дейности: добив и преработка на инертни материали - микросиликати, пясък и баластра; кораборемонт; обслужване на безекипажни кораби, транспортна и търговска дейност.

УСМА АД | Tоварен автомобилен транспорт - Монтана

Основната дейност на УСМА АД е насочена в сферата на товарен автомобилен транспорт. Компанията Усма АД предлага за своите клиенти вътрешен автомобилен транспорт с ТИР - композиции, автосамосвали и строителна техника.