Фирми

Търсене във : Всички фирми

ЕТ Иван Иванов | Превоз на строителни материали и суровини - с.Мрамор

Фирма ЕТ Иван Иванов, с.Мрамор разполага с транспортни средства, багери и валяци, с които участва в изкопни работи, превозване на инертни материали, земни маси и други необходими суровини и материали за изграждане на обекти.

ОЛТРАНС ЛОГИСТИК

Фирма Олтранс Логистик ЕООД е българско спедиторско дружество със седалище в град София, която основахме с основна цел да осигурим транспорт с бордови и хладилни автомобили за търговските операции на нашите основни клиенти по транспортните релации.