Фирми

Търсене във : Всички фирми

Автокомплекс "Петраков", гр.Стара Загора

"Деси-и-Иван Патерков”, с предмет на дейност – търговия, покупко-продажба, доставка и превоз на пакетирани храни, както и извършването на всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.