Фирми

Търсене във : Всички фирми

Файер Системс ЕООД - Системи за пожарна безопасност, Пловдив

В ХХІ век предизвикателството не е да проектираш, монтираш и въведеш в експлоатация, която и да е система за сигурност. Предизвикателството е да постигнеш такъв синхрон в работата им така, че в момента на възникване на рискова ситуация те да осигурят безопасност.