Фирми

Търсене във : Всички фирми

ФИЛАС ООД - Производство на тестени и сладкарски изделия, Сливен

ФИЛАС ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град Сливен. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в областта на производство на тестени и сладкарски изделия.