Фирми

Търсене във : Всички фирми

Бисер Системс ЕООД - Лаборатория за проектиране и конструиране на автоматични системи и електронни устройства, Варна

Нашите продукти са нестандартни електронни системи, проектирани за решаването на специфични проблеми на клиенти от различни сфери в бита и промишлеността.