Фирми

Търсене във : Всички фирми

„Водоканалпроект - чисти води" ООД - гр. София

Фирмата е извършила огромен брой изследвания и проектни разработки, възложени от различни правителствени институции за комплексно решаване на водоснабдяването на населени места и опазване на природната среда.